Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Europe

David Hocknay
A Bigger Splash, 1967


Σκηνή από την ταινία A Bigger Splash, 2015