Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Η Λήθη-ερωμένηΛήθης ΎδαταΗ Λήθη-ερωμένη
Και είπε ο Αντισωκράτης:
Ω Άνδρες Αθηναίοι

Η Λήθη είναι ο χώρος μου
Κι ο χρόνος, η αλήθεια σας

Αφήστε σε μένα τη Λήθη, ερωμένη μου
Και σεις τραβάτε όλοι να γίνεται υπουργοί
Παρά τω Θεώ

(μη ξεχνάτε να έχετε πάντα μαζί σας στοματικό διάλυμα,
για φιλικό PH)


Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

Μακριά, τόσο κοντά^1
00:00:26,087 --> 00:00:27,964

Ο λύχνος του σώματος
είναι ο οφθαλμός.

2
00:00:28,287 --> 00:00:30,118

Εάν ο οφθαλμός ήναι καθαρός,
το σώμα θέλει είσθαι φωτεινόν.

3
00:00:30,367 --> 00:00:32,403

Εάν όμως ο οφθαλμός σου
ήναι πονηρός

4
00:00:32,647 --> 00:00:34,638

όλον το σώμα σου
θέλει είσθαι σκοτεινόν.

5
00:00:34,767 --> 00:00:37,122

(Κατά Ματθαίον 6,22)

6
00:03:03,127 --> 00:03:04,321

Εσείς...

7
00:03:05,447 --> 00:03:08,120

Εσείς που εμείς αγαπούμε...

8
00:03:09,407 --> 00:03:13,082

εσείς δεν μπορείτε
να μας δείτε...

9
00:03:15,007 --> 00:03:17,726

δεν μπορείτε
να μας ακούσετε...

10
00:03:18,407 --> 00:03:22,798

Μας φαντάζεστε τόσο μακριά,
αλλά είμαστε τόσο κοντά.

11
00:03:24,127 --> 00:03:25,845

Είμαστε άγγελοι.

12
00:03:26,007 --> 00:03:30,080

Φέρνουμε κοντά
αυτούς που είναι μακριά.

13
00:03:30,327 --> 00:03:32,318

Είμαστε άγγελοι.

14
00:03:32,527 --> 00:03:36,486

Φέρνουμε το φως σε αυτούς
που είναι στο σκοτάδι.

15
00:03:36,727 --> 00:03:38,365
Είμαστε άγγελοι.

16
00:03:38,567 --> 00:03:42,196

Φέρνουμε τον λόγο
σε όσους αμφισβητούν.

17
00:03:43,447 --> 00:03:46,723

Δεν είμαστε φως
ούτε μηνύματα.

18
00:03:47,127 --> 00:03:52,918

Είμαστε αγγελιαφόροι.
Εμείς... δεν είμαστε τίποτα.

19
00:03:54,727 --> 00:03:56,445
Εσείς είστε...

20
00:03:56,607 --> 00:03:59,326

... το παν για μας.

21
00:05:14,167 --> 00:05:16,522

Ναι, το πανάρχαιο ερώτημα:

22
00:05:16,887 --> 00:05:20,766

Το νόημα της ζωής.
Γιατί υπάρχει ο άνθρωπος?

23
00:05:21,607 --> 00:05:25,367

Τόσο σύντομη στιγμή σε
σύγκριση με την αιωνιότητα.

24
00:05:25,367 --> 00:05:29,645

Καλύτερο ή χειρότερο να ξέρει
ο άνθρωπος τη μοίρα του?

25
00:05:29,847 --> 00:05:35,046

Καλύτερο, διότι έτσι διερευνά
στη ζωή του, στοχάζεται...

26
00:05:35,207 --> 00:05:37,846

... τον σκοπό
της ύπαρξής του.

27
00:05:38,047 --> 00:05:41,960

'Εχω εδώ ορισμένους
πολύ συγκινητικούς στίχους...

28
00:05:42,487 --> 00:05:48,323

... του συμπατριώτη μου Τιού-
τσεφ, ποιητή και διπλωμάτη.

29
00:05:49,567 --> 00:05:53,162

"Η ομόνοια,
διατύπωσε ένας χρησμός... "

30
00:05:53,367 --> 00:05:58,487

"...μπορεί να σφυρηλατηθεί
με αίμα και ατσάλι. "

31
00:05:58,807 --> 00:06:03,244

"Θα προσπαθήσουμε να
τη σφυρηλατήσουμε με αγάπη. "

32
00:06:03,767 --> 00:06:07,396

"Τότε θα δούμε
τι διαρκεί περισσότερο. "

33
00:06:07,807 --> 00:06:12,039

Δεν μπορείς να οικοδομήσεις
ασφαλή κόσμο...

34
00:06:12,287 --> 00:06:14,243

...με αίμα.

35
00:06:15,287 --> 00:06:17,596

Μόνο με αρμονία.

36
00:06:17,847 --> 00:06:21,601

Εμείς, πολιτικοί, φιλόσοφοι,
ηθοποιοί, εργάτες, αγρότες...

37
00:06:21,807 --> 00:06:24,446

άνθρωποι όλων
των πεποιθήσεων...

38
00:06:24,647 --> 00:06:27,719

... πρέπει να
συμφωνήσουμε σε αυτό.

39
00:06:27,927 --> 00:06:31,966

Αν πετύχουμε αυτό,
θα λύσουμε τα υπόλοιπα.

40
00:06:41,407 --> 00:06:43,762

Χρόνος είναι εις πάντα.

41
00:06:43,927 --> 00:06:48,125

Καιρός παντί πράγματι
υπό τον ουρανόν.

42
00:06:49,327 --> 00:06:51,636

Καιρός του γεννάσθαι...

43
00:06:52,447 --> 00:06:55,439

και καιρός
του αποθνήσκειν....

44
00:06:55,607 --> 00:06:58,246

καιρός του αποκτείνειν...

45
00:06:58,407 --> 00:07:01,365

και καιρός του ιατρεύειν...

46
00:07:01,527 --> 00:07:04,599

καιρός του κλαίειν...

47
00:07:05,487 --> 00:07:07,762

και καιρός του γελάν...

48
00:07:08,767 --> 00:07:11,440

καιρός του αποκτήσαι...

49
00:07:13,527 --> 00:07:15,916

καιρός του σιγάν...

50
00:07:18,287 --> 00:07:21,359

και καιρός του λαλείν...

51
00:07:21,527 --> 00:07:22,562

καιρός...

52
00:07:22,927 --> 00:07:25,646

του αγαπήσαι...

53
00:07:26,847 --> 00:07:30,999

Μακάρι τα δάκρυά μας
να τους βοηθούσαν […]

54
00:07:31,207 --> 00:07:34,722

Μακάρι να μπορούσαμε
το σκοτάδι τους να φωτίσουμε.

55
00:07:34,927 --> 00:07:38,442

Ας μην πάψουμε το φως
να δοξάζουμε […]
.