Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Προβληματικές αλληγορίες
William Blake (1757-1827) 
Η Ευρώπη υποστηρίζεται από την Αφρική και την Αμερική, 1796


Johann Friedrich Overbeck (1789-1869) 
Γερμανία και Ιταλία, 1811-28

 
Christian Köhler (1809-1861) 
Γερμανία, 1849


Friedrich August von Kaulbach (1850-1920), Γερμανία (1914)

Problematic Allegories

 

 

http://painting-history.blogspot.gr/ 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου