Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

κόσμος: Η ευφυΐα του Leonardo da Vinci


Leonardo da Vinci (1452 - 1519)


Perspectival study for The Adoration of the Magi, c. 1481  
Προοπτική μελέτη για την Προσκύνηση των Μάγων, περίπου 1481
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου