Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Zarathustra's Rundgesang

1 σχόλιο:

 1. Oh Mensch! Gieb Acht!
  Was spricht die tiefe Mitternacht?
  "Ich schlief, ich schlief—,
  Aus tiefem Traum bin ich erwacht:—
  Die Welt ist tief,
  Und tiefer als der Tag gedacht.
  Tief ist ihr Weh—,
  Lust - tiefer noch als Herzeleid:
  Weh spricht: Vergeh!
  Doch alle Lust will Ewigkeit
  will tiefe, tiefe Ewigkeit!"

  Υπάρχουν διάφορες αγγλικές μεταφράσεις:

  Τhomas Common

  O man! Take heed!
  What saith deep midnight's voice indeed?
  "I slept my sleep—
  "From deepest dream I've woke and plead:—
  "The world is deep,
  "And deeper than the day could read.
  "Deep is its woe—
  "Joy—deeper still than grief can be:
  "Woe saith: Hence! Go!
  "But joys all want eternity—
  "Want deep profound eternity!"

  Alexander Tille, revised

  O man! Take heed!
  What saith deep midnight, indeed?
  "I lay asleep, asleep—
  I waked from my deep dream.
  The world is deep,
  And deeper than even day may dream.
  Deep is its woe—
  Joy— deeper yet than woe is she:
  Saith woe: 'Hence! Go!'
  Yet joy would have eternity,
  —Profound, profound eternity!"

  Walter Kaufmann

  O man, take care!
  What does the deep midnight declare?
  "I was asleep—
  From a deep dream I woke and swear:
  The world is deep,
  Deeper than day had been aware.
  Deep is its woe;
  Joy—deeper yet than agony:
  Woe implores: Go!
  But all joy wants eternity—
  Wants deep, wants deep eternity."

  R.J. Hollingdale

  O man! Attend!
  What does deep midnight's voice contend?
  'I slept my sleep,
  'And now awake at dreaming's end:
  'The world is deep,
  'And deeper than day can comprehend.
  'Deep is its woe,
  'Joy—deeper than heart's agony:
  'Woe says: Fade! Go!
  'But all joy wants eternity,
  'Wants deep, deep, deep eternity!'

  Adrian del Caro

  Oh mankind, pray!
  What does deep midnight have to say?
  "From sleep, from sleep--
  From deepest dream I made my way:--
  The world is deep,
  And deeper than the grasp of day.
  Deep is its pain--,
  Joy--deeper still than misery:
  Pain says: Refrain!
  Yet all joy wants eternity--
  --Wants deep, wants deep eternity."

  Βρήκα την παρακάτω μετάφραση εδώ:

  http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=70177.0

  δίχως να το ερευνήσω περεταίρω:

  Ω! άνθρωπε!
  Πρόσεξε!
  Τι λένε τα βαθιά μεσάνυχτα;
  «Κοιμόμουν, κοιμόμουν-
  ξύπνησα από όνειρο βαθύ:
  O κόσμος είναι βαθύς,
  Και βαθύτερος απ’ όσο σκέφτηκε η μέρα.
  Βαθύς είναι ο πόνος του–
  Και η χαρά-βαθύτερη απ’ της καρδιάς τον πόνο:
  Ο πόνος λέει: αφανίσου!
  Ωστόσο κάθε χαρά θέλει αιωνιότητα–
  Θέλει βαθιά, βαθιά αιωνιότητα!»

  ΑπάντησηΔιαγραφή