Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Χαρακτήρας και έργα της Αθηνάς

_________________________________________________________________________________

Franz Karl Leopold von Klenze (1784-1864) 
Γερμανός αρχιτέκτονας, ζωγράφος και συγγραφέας


Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopags in Athen (1846)
Ιδεατή άποψη της Ακρόπολης και του Αρείου Πάγου στην Αθήνα
___________________________________________________________________________

σελ. 93, 94
___________________________________________________________________________


Peter Paul Rubens (1577-1640) Φλαμανδός ζωγράφος:
Auffindung des kleinen Erichthonios durch die Töchter des Kekrops, Η εύρεση του Εριχθόνιου από τις μικρές κόρες του Κέκροπα, 1616, Liechtenstein Museum, Vienna


Γαία. Ρωμαϊκό ανάγλυφο, 13-9 π.Χ. Royal Cast Collection, Copenhagen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Η Αθηνά βαστώντας  το ιερό κάνιστρο με τον Εριχθόνιο Όφη. Μάρμαρο. Ρωμαϊκό αντίγραφο της Αυτοκρατορικής περιόδου (1ος / 2ος αι. μ.Χ) ελληνικού πρωτότυπου, πιθανώς του αγάλματος της Αθηνάς Ηφαιστείας του γλύπτη Αλκαμένη. Μουσείο Λούβρου


ΚέκροψΟμάδα ελλήνων γλυπτών με επικεφαλής το Φειδία (περ.490-430 π.Χ.). Δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα (περ.432 π.Χ.) Ο Κέκροπας κάθεται στη γη και στηρίζεται στο αριστερό χέρι του, ενώ η γονατιστή  κόρη του Πάνδροσος τον αγκαλιάζει. Τα σώματα είναι σμιλεμένα στο ίδιο κομμάτι μάρμαρου. Στο σύμπλεγμα ανήκε και ένα φίδι, το οποίο ελισσόταν μπροστά στα πόδια του Κέκροπα.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Athena and Arachne. Les METAMORPHOSES D’OVIDE EN LATIN ET FRANÇOIS, DIVISÉES EN XV LIVRES. TRADUCTION DE Mr. PIERRE DU-RYER PARISIEN, DE L’ACADEMIE FRANÇOISE. MDCLXXVII
___________________________________________________________________________


Σχεδιαστική και χρωματική αναπαράσταση αρχιτεκτονικών στοιχείων του Παρθενώνα της Ακρόπολης των Αθηνών

___________________________________________________________________________


Ερεχθείο - Λόφος Ακροπόλεως Αθηνών 


Η ανατολική πρόσοψη του Ερεχθείου.


Η δυτική πρόσοψη του Ερεχθείου.


 Η βόρεια πρόσταση του Ερεχθείου.


 Υποθετική αποκατάσταση των ζωγραφικών παραστάσεων που κοσμούσαν την ζωφόρο και τον τοίχο της βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου.

___________________________________________________________________________
σελ.100

σελ. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
 ___________________________________________________________________________________

Αναπαράσταση του Ερεχθείου. Στον δυτικό προαύλιο χώρο στεγαζόταν η ιερή ελιά που είχε φυτέψει η θεά Αθηνά κατά την διάρκεια της διαμάχης της με τον Ποσειδώνα για την κυριαρχία στην Αθήνα.
Αποκατάσταση του Ερεχθείου. Άποψη από δυτικά. 


Ρόμπερτ Γκρέιβς - Οι Ελληνικοί Μύθοι - Πρώτος Τόμος, Έκδοση: ΠΛΕΙΑΣ-ΡΟΥΓΚΑΣ 
σελ. 45,46,48


___________________________________________________________________________________

Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912) Dutch painter and draftsmanΟ Φειδίας δείχνει τη Ζωφόρο του Παρθενώνα  στους φίλους του, 1868, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 72 x 110,5 cm

Ο πίνακας δείχνει στα αριστερά την Βόρεια Ζωφόρο (πλάκα XLVII) και τις πλάκες της δυτικής ζωφόρου που είναι ορατές στα δεξιά.
Ανάμεσα στους θεατές, οι κριτικοί έχουν εντοπίσει τον Περικλή, στον γενειοφόρο άνδρα που βρίσκεται απέναντι από τον Φειδία (με το μαύρο χιτώνα στο κέντρο του πίνακα). Δίπλα του είναι η ερωμένη του, Ασπασία. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ένα αγόρι, ο Αλκιβιάδης, με τον εραστή του, τον Σωκράτη.
____________________________________________________________________


  


Οι στίχοι που ακούγονται στην ταινία, από το ποίημα The Curse of Minerva, (Η κατάρα της Αθηνάς), που έγραψε ο Λόρδος Βύρων το 1811: 

«"Mortal!"--'twas thus she spake--"that blush of shame
Proclaims thee Briton, once a noble name;. .. . 90
First of the mighty, foremost of the free, [x]
Now honoured 'less' by all, and 'least' by me:
Chief of thy foes shall Pallas still be found.
Seek'st thou the cause of loathing!--look around.
Lo! here, despite of war and wasting fire,
I saw successive Tyrannies expire;
'Scaped from the ravage of the Turk and Goth, [xi]
Thy country sends a spoiler worse than both.
Survey this vacant, violated fane;
Recount the relics torn that yet remain: . . .. . . . 100
'These' Cecrops placed, 'this' Pericles adorned»
[…]
«What more I owe let Gratitude attest--
Know, Alaric and Elgin did the rest.
That all may learn from whence the plunderer came,
The insulted wall sustains his hated name»
[…]
«Be ever hailed with equal honour here
The Gothic monarch and the Pictish peer: [xii].. .110
Arms gave the first his right, the last had none,
But basely stole what less barbarians won.
So when the Lion quits his fell repast,
Next prowls the Wolf, the filthy Jackal last»
[…]
«Some calm spectator, as he takes his view,
In silent indignation mixed with grief,
Admires the plunder, but abhors the thief.»
[…]

«θνητέ, μοι είπε, το αίσχος το όποιον ερυθραίνει τας παρειάς σου δήλοι ότι είσαι Άγγλος, όνομα ευγενούς άλλοτε έθνους, όνομα ανδρείου λαού προμάχου της ελευθερίας, αλλά τώρα περιφρονούμενον  ύφ' όλου του κόσμου και ιδίως υπ' εμού. Έως πότε η Παλλάς θέλει είναι η πρωτίστη έχθρα της πατρίδος σου; Θέλεις να μάθης την αιτίαν του πρός υμάς μίσους της; Ω θνητέ, παρατήρησον περί σε αυτόν - ενταύθα, καταφρονούσα του ολεθρίου πολέμου και του καταστρεπτικού πυρός, είδον εκπνεούσας πλείστας τυραννίδας- διέφυγον τον όλεθρον των Οθωμανών και την καταστροφήν των Βανδάλων, αλλ' η πατρίς σου μοι στέλλει ένα εχθρόν χείρονα Βανδάλου και Μωαμεθανού. Παρατήρησον τούτον τον έρημον και βεβηλωθέντα ναόν, και αρίθμησον πόσα αρχαία ερείπια μένουσιν  εισέτι. Ούτοι oι λίθοι ετέθησαν εκεί υπό του Κέκροπος, τούτο το μέρος της πόλεως εκαλλωπίσθη υπό του Περικλέους»
[…]           
«Όσοι άλλοι έπραξαν τι δι' εμέ είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης μου" αλλά μάθε οτι ο Άλάριχος και ο Ελγίνος έπραξαν τά λοιπά και ίνα γίνη γνωστόν το όνομα του συλητού, ο βεβηλωθείς ναός φέρει το μιαρόν όνομά του»
[…]
«Ας τιμώνται δια παντός εξίσου ο μονάρχης των Γότθων και ο ομότιμος των Πίκτων. Ο πρώτος είχε το δίκαιον του πολέμου, ο δεύτερος ουδέν είχε δίκαιον, αλλ' ελήστευσεν αίσχρώς ό,τι κατέκτησαν άνθρωποι ήττον βάρβαροι αυτού, ούτως αφού ο λέων καταλίπη την λείαν του, ο λύκος τρέχει και τρέφεται με τε λείψανα αυτής, και κατόπιν έρχεται ο βρωμερός θως ίνα λείξη τα απομείναντα οστά.»
[…]
«Ισως τέλος φιλόμουσοι τίνες θεαταί θέλουσι περιέλθει την στοάν της συλλογής των αρχαιοτήτων μετ' αφώνου αγανακτήσεως, θαυμάζοντες το κεκλεμμένον αλλ' αποστρεφόμενοι τον κλέπτην.»
[…]
____________________________________________________________________________

 Το 1816, το Άγγλικον Κοινοβούλιον εψήφισε τριάκοντα πέντε χιλιάδας λίρας στερλίνας προς αγοράν των Ελληνικών μαρμάρων του Ελγίνου

πηγή στίχων του Λόρδου Βύρωνα
__________________________________________________________

Δυστυχώς τέτοιας πληρότητας κατάλογο των προσωνυμίων της Θεάς δεν βρήκαμε στα ελληνικά οπότε παραθέτουμε εδώ αυτόν της αγγλικής γλώσσας:

Athena Aeantis (from the Aeantis tribe)
Athena Aegisphora (bearer of the Aegis)
Athena Aethyia (sea-bird)
Athena Ageleia (leader of the people)
Athena Agoraia (of the market place)
Athena Agripha (of agriculture)
Athena Ajantis (derived from the town of Aias)
Athena Akhaia (of the Achaeans)
Athena Akraia (of the hills)
Athena Alalkomeneis (protectress)
Athena Alea (derived from a temple built by Aleus)
Athena Alektor (rooster)
Athena Alkidemos (defender of the people)
Athena Alkimakhe (defender in battle)
Athena Alkis (the strong)
Athena Ambulia (delayer of death)
Athena Anemotis (subduer of winds)
Athena Apaturia (the deceitful)
Athena Arkhegetis (founder)
Athena Areia (warlike)
Athena Aristobula (of excellent counsel)
Athena Asia (of Asia)
Athena Assesia (derived from a temple in the town of Assesus)
Athena Atrytone (the unwearying)
Athena Axiopoinos (she who gives fair punishments)
Athena Boarmia (yoker of oxen)
Athena Boulaia (of the Boule, or Senate)
Athena Budeia (of oxen)
Athena Damasippos (horse trainer)
Athena Doritharsis (she who uses the spear)
Athena Eirinoforos (she who brings peace)
Athena Ergane (craft worker)
Athena Eriopis (with strong eyes)
Athena Eryma (defender)
Athena Erysiptolis (protector of the city)
Athena Gigantoleteira (destroyer of giants)
Athena Glaukopis (bright-eyed)
Athena Gorgolaphas (Gorgon-crested)
Athena Halea (of the sea)
Athena Hellotia (derived from a sacrificed maiden)
Athena Hephaistia (friend of Hephaistos)
Athena Hippia (tamer of horses)
Athena Hippolaitis (derived from the town of Hipplas)
Athena Hygieia (health-giver)
Athena Iasonia (healer)
Athena Ilia (derived from the town of Ilios)
Athena Ismenia (derived from the river Ismenos)
Athena Itonia (educated by Itonus)
Athena Keleutheia (of the road)
Athena Khalinitis (of the bridle)
Athena Khalkiokon (of the brass temple)
Athena Khryse (golden)
Athena Kissaia (of the growing ivy)
Athena Kleidoukhos (keeper of the keys)
Athena Kolokasia (of the edible tubers)
Athena Koria (maiden)
Athena Koryphagenes (born of the head)
Athena Koryphasia (of the head)
Athena Kranaia (rugged)
Athena Kydonia (derived from a temple built by Clymenus of Kydonia)
Athena Kynthia (derived from a temple on Mount Cynthus)
Athena Kyparissia (of the cypress trees)
Athena Laossoos (rallier of the people)
Athena Laphria (derived from the hero Laphrisus)
Athena Larisaia (derived from the river Larisos)
Athena Leitis (distributor of the spoils of war)
Athena Lemnia (derived from the isle of Lemnos)
Athena Lindia (derived from the town of Lindos)
Athena Longatos (derived from the district of Longas)
Athena Magarsia (derived from the town of Magarsos)
Athena Mekhanitis (doer of deeds)
Athena Meter (mother)
Athena Munykhia (from the town of Mounykhia)
Athena Narkaia (derived from a sanctuary built by Narcaeus)
Athena Nauta (ship builder)
Athena Nedousia (derived from the river Nedon)
Athena Nike (victorious)
Athena Nikephoros (she who brings victory)
Athena Oleria (derived from the town of Oleros)
Athena Onga (derived from the town of Oncae)
Athena Ophthalmitis (seeing everything)
Athena Optiletis (sightful)
Athena Oxyderkes (with sharp eyes)
Athena Paeonia (the healing)
Athena Pallantias (maiden)
Athena Pallas (maiden)
Athena Pallenis (derived from the town of Pallene)
Athena Panakhaia (goddess of all the Achaeans)
Athena Pania (abundant)
Athena Pareia (from a statue made of Parian marble)
Athena Parthenos (virgin)
Athena Phratria (of kinship)
Athena Phronesis (morally responsible)
Athena Phrygia (derived from the kingdom of Phrygia)
Athena Polemedokos (sustainer of wars)
Athena Polias (of the polis)
Athena Poliatis (keeper of the city)
Athena Polmitin (patriot)
Athena Polioukhos (protecting the city)
Athena Polyboulos (of many plans)
Athena Polymetis (of many counsels)
Athena Promakhorma (protectress of the bay)
Athena Promakhos (she who fights at the forefront)
Athena Pronaia (of the fore-temple)
Athena Pronoia (with foresight)
Athena Proxima (of nearness)
Athena Pylaitis (gate keeper)
Athena Sais (derived from the town of Sais)
Athena Saitis (derived from the town of Sais)
Athena Salpynx (patron of the Salpynx)
Athena Skilluntia (derived from the town of Skillos)
Athena Skiras (derived from the town of Skiras)
Athena Soteira (savior)
Athena Sounia (derived from the town of Sounion)
Athena Sthenias (of strength)
Athena Strategos (strategist)
Athena Tauropolos (slayer of bulls)
Athena Telkhinia (derived from the town of Telkhinia)
Athena Tithrone (impregnator)
Athena Tritogeneia (thrice born)
Athena Tritonis (derived from the river Tritonis)
Athena Xenia (protector of strangers)
Athena Zosteria (girder in armor)

________________________________Η Αθηνά εξακολουθεί να φορά τις Σφίγγες στην περικεφαλαία της καθώς είχε υπάρξει κάποτε η ίδια Σφίγγα.
Ρ. Γκρέιβς,  Η Λευκή Θεά
______________________________________________________ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου