Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ύμνος εις την Αθηνάν


   


 Christian Griepenkerl (1839-1916) Γερμανός ζωγράφοςΑφού ο Προμηθέας δημιούργησε τον άνθρωπο από πυλό, η Αθηνά εμφυσά ζωή σε αυτόν, δίνοντάς του τον λόγο και την ικανότητα κατανόησης.
Ζωγραφική οροφής (λάδι σε καμβά), πάνω από την μεγάλη σκάλα στο Augusteum, Oldenburg (Βόρεια Γερμανία)Ύμνος εις την Αθηνάν

Κωστής Παλαμάς ( εδώ, οι τριάντα επτά τελευταίοι στίχοι του ύμνου)

 Λεωνίδας Δρόσης (1843-1884) Έλληνας γλύπτης


Άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, ύψους 4,11 μ., τοποθετημένο σε στύλο ιωνικού ρυθμού (συνολικό ύψος 23, 25 μ.) αριστερά του προστύλου του μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Λεωνίδας Δρόσης, Πλάτων, Περίβολος της ακαδημίας Αθηνών
στο βάθος η Αθηνά Πρόμαχος, ενώ πίσω από τον Πλάτωνα, διακρίνεται η ελιά, το ιερό δέντρο της Θεάς


Άγαλμα της Αιγυπτιακής Θεάς του Πολέμου Νηίθ, ύψος 23 cm,  Ύστερη Περίοδος (640 – 332 π.Χ.)

Franz von Stuck (1863-1928) Γερμανός ζωγράφος

Μέδουσα

THE BIRTH OF ATHENE
Museum Collection: British Museum, London, UK
Catalogue No.: London B424
Beazley Archive No.: 301068
Ware: Attic Black Figure
Shape: Kylix, little master lip
Painter: Signed by the Phrynos Potter
Date: ca 560 BC
Period: Early Archaic THE BIRTH OF ATHENE
Museum Collection: Antikenmuseen, Berlin, Germany
Catalogue Number: Berlin F1704
Beazley Archive Number: 310014
Ware: Attic Black Figure
Shape: Tyrrhenian amphora
Painter: Attributed to the Kyllenios Painter
Date: ca 570 - 560 BC
Period: Archaic


THE BIRTH OF ATHENE
Museum Collection: Musée du Louvre, Paris, France
Catalogue Number: Louvre CA616
Beazley Archive Number: 300499
Ware: Attic Black Figure
Shape: Tripod kothon
Painter: Attributed to the C Painter
Date: ca 570 - 565 BC
Period: High Archaic


πηγή εικόνων: http//www.theoi.com/ 


 σελ. 25,26,27,28,29

Σημείωση: Η παραπάνω παραπομπή του Γκρέιβς (σελ.29) στη σελίδα 279 της Λευκής Θεάς του, αντιστοιχεί στη σελίδα 284 της ελληνικής έκδοσης (H Λευκή Θεά, Κάκτος 1998) κεφ. 12, παρ.38


Στο Ετυμολογικό Λεξικό του Σ. Βασδέκη, βρίσκουμε στην ίδια σελίδα(80) τις σχετιζόμενες με την ίδια ρίζα λέξεις, με την εξής σειρά: μανθάνω, μύθος, μήτις (απ’ όπου Μέδουσα και Προμηθεύς), Μούσα, Μάγος, μάντις.

μανθάνω [αόρ. έ-μα-θον, μά-θον, βλ. μάμμα, μάω, ματίζω, ματεύω, δηλαδή μά-ω + τι-θη-μι (μά-θη-σις). Άπαντες οι χρονικοί τύποι του μανθάνω συνάδουν μ’ αυτούς του τίθημι. Ότι δηλαδή ζητώ να θέσω μέσα στο νου μου κάτι που μ’ ενδιαφέρει]- μαθαίνω, ιδίως κατόπιν έρευνας και εξέτασης, στον αόρ. έχω μάθει, εννοώ, γνωρίζω, αποκτώ συνήθεια του να…, αισθάνομαι, παρατηρώ, καταλαμβάνω. μαθαίνω, μάθησις, μάθημα κ.λπ.

μύθος [μάθος, α>υ]- συμβουλή, γνώμη, ομιλία, λόγος, απόφθεγμα, διαταγή, παραγγελία, διήγημα, ιστορία, μυθολόγημα, απόφαση, σκοπός, σχέδιο. μυθέομαι, μυθέω, μύθευμα, μύθα, μύθαρ κ.λπ.

μήτις [μήτηρ, μάθος (θ>τ, α>η)]- σοφία, σύνεση, ευφυΐα, σύμβουλος, πρώτη γυναίκα του Διός, μητέρα της Αθηνάς. μήτιμα, μητιάω, μήστωρ, μητιέτα, μητιέτης, μητίομαι, μηδέω (τ>δ), μήδομαι, μήδος, μέδω (η>ε), Μέδουσα, μέδων, μέδιμνος, μόδιος (ε>ο), μοδισμός, μήδευμα, Μηδεσικάστη (κέ-σομαι, βλ. καίνυμαι), επιμήδομαι, Επιμηθεύς (δ>θ), Επιμηθίας, επιμηθής, επιμηθικώς, επιμηθέομαι, Προμηθεύς, προμήθεια κ.λπ.

Μούσα [βλ. μάμμα, μά-θη-σις, μύ-θος + άεισ-ε (αόρ. του αείδω > μααεισα >μούσα (ααει>ου>ω), διότι περί της Μούσας αναφέρει ο Όμηρος το αείδω «Μήνιν άειδε, θεά( = Μούσα)»]- θεά της ωδής, της μουσικής, της ποιήσεως, της ορχήσεως, του δράματος κ.λπ.

Μάγος [ μά-ω, μήχος, μα-νθάνω, μά-θος + άγω ή γόης]- ο εκ της Μηδικής φυλής των μάγων, ο εκ των ιερέων και σοφών ανδρών των Περσών, οι οποίοι ερμήνευαν όνειρα κ.λπ.

μάντις [βλ. μα, μαν (=αληθώς), μάω, μαίν-ομαι (έδιναν χρησμούς σε κατάσταση θείας μανίας ή εμπνεύσεως), μανθ-άνω (θ>τ)]- ο προλέγων, προφητεύων, προφήτης, προμηνύων. μαντεία, μαντείον, μαντείος κ.λπ.


Για την Λίλιθ γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάρτηση Σαπφώ - Κέλομαί σε Γογγύλα.

Πρόκειται για Φιδο-θεά και Κουκουβάγια-θεά όπως και η Μήτις-Αθηνά-Μέδουσα με σύμβολό της την κουκουβάγια. Ήταν η πρώτη γυναίκα του Αδάμ, όπως και η Μήτις, η πρώτη γυναίκα του Δία. Υπήρξε "επικύνδηνη γυναίκα" όπως και η Μέδουσα. Παρουσιάζεται (ή παραλληλίζεται) στις κατά τόπους μυθολογίες και ως Ινάννα, Ιστάρ, Ίσις και σχετίζεται επίσης με τη Λάμια με την οποία  σχετίζεται και η Αθηνά, όπως θα δειχτεί και σε επόμενες αναρτήσεις με θέμα τη Θεά Αθηνά.Η Λίλιθ που "στον ίσκιο της χαρούμενα μερεύουν τα λιοντάρια"


Σουμερίων ή Ασσυρίων Terra Cotta Relief 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου