Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Angel

**

You are my angel
Come from way above
To bring me love
Her eyes
She's on the dark side
Neutralize
Every man in sight

Love you, love you, love you ...

You are my angel
Come from way above

Love you, love you, love you ...Αναρτήθηκε στις 14/09/2012 στη θέση ανάρτησης που έχει καταργηθεί. 

**

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου